Tlmočenie

Aktuálne neposkytujem tlmočenie.

Obchodné rokovania

Semináre

Pracovné cesty

Školenia

Telefonáty

DRUHY TLMOČENIA

A: Konzekutívne tlmočenie

B: Simultánne tlmočenie

A: Druhy konzekutívneho tlmočenia

1.      súvislé konzekutívne tlmočenietlmočí sa až po vypočutí celého textu (za časovú hranicu sa považuje 15 minút);

2.      konzekutívne tlmočenie bez zápisu – prerušenie prejavu tlmočníka – tlmočenie po vypočutí si zmyslovo uzavretých textových segmentov v takom rozsahu, aby neprekročili internú pamäťovú kapacitu tlmočníka;

3.      Konzekutívne tlmočenie so zápisom – tlmočia sa dlhšie textové pasáže, príp. celý text. 

4.      Referujúce konzekutívne tlmočenie – tlmočník sprostredkováva prijímateľovi len tzv. textovú bázu – najdôležitejšie informačné obsahy;

5.      Transkódovanie (tlmočenie vety po vete) – informačný obsah sa transferuje,  čo najvernejšie vzhľadom k východiskovému textu.

B: Druhy simultánneho tlmočenia

1.      bez technického zariadenia – mimo tlmočníckych kabín

a)      šušotáž (chuchotage) – tlmočenie šeptom , slangovo tlmočenie do ucha.

b)      tlmočenie z listu – tento druh sa označuje aj ako simultánny preklad , pretože ide vlastne o prechodný druh medzi obidvoma translačnými činnosťami – prekladom a tlmočením.

2.      s technickými zariadeniami – v stabilných alebo prenosných tlmočníckych kabínach

c)      kabínové tlmočenie – tento druh sa považuje za „klasické“ simultánne tlmočenie. 

d)      Kabínový simultánny preklad – je to vlastne tlmočenie z listu v kabínkach. Rozdiel je len v tom, že rečník je prítomný.

e)      Tlmočenie s pilotážou (dvojstupňové tlmočenie)  

Zdroj: MÜGLOVÁ, Daniela. 2009. Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? Bratislava: Enigma Publishing, s.r.o., 2009. S. 170 – 171; 190 – 192).

ŽÁNRE TLMOČENIA

1. Konferenčné tlmočenie

2. Mediálne tlmočenie

3. Súdne tlmočenie

4. Komunitárne tlmočenie

5. Rokovacie tlmočenie

6. Tlmočenie v posunkovej reči

Zdroj: MÜGLOVÁ, Daniela. 2009. Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža?. Bratislava : Enigma Publishing, s.r.o. 196- 203.