Cenník

CENNÍK

Ceny za preklad a tlmočenie sú len orientačné, pretože každý preklad je jedinečný a cena sa odvíja aj od stupňa obtiažnosti terminológie, rozsiahlosti (množstevná zľava), termín dodania a pod.

PREKLAD

NEMČINA → SLOVENČINA = 9 – 12 eur/NS alebo 0,037 – 0, 042 eur/slovo

POĽŠTINA → SLOVENČINA = 9 – 12 eur/NS alebo 0,037 – 0, 042 eur/slovo

SLOVENČINA  → NEMČINA  = 10 – 16 eur/NS alebo 0, 039 – 0,060 eur/slovo

SLOVENČINA → POĽŠTINA = 10 – 16 eur/NS alebo 0,039 – 0,060 eur/slovo

NEMČINA → POĽŠTINA = 12 – 16 eur/NS alebo 0,049 – 0,060 eur/slovo

POĽŠTINA → NEMČINA  = 12 – 16 eur/NS alebo 0,049 – 0,060 eur/slovo

 

  • Expresný preklad dohodou
  • Nie som platca DPH

Pre výpočet ceny prekladu slúži ako merná jednotka jedna normostrana (NS)*. NS sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu. Podľa Vyhl. 491/2004 Z. z. v platnom znení sa každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, považujú za jednu celú stranu

* normostranou sa rozumie formát A4 (1800 znakov čiže 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier). Pri odovzdaní prekladu dostane zákazník faktúru, v ktorej je uvedený objem prekladu v normostranách, cena za normostranu a výsledná cena za celý preklad.

Ak Vám nevyhovuje merná jednotka ako NS môžete si vybrať mernú jednotku ako slovo.

K dohodnutej cene Vám nebude pripočítaná DHP ani žiadne iné príplatky za sprostredkovanie (ako pri agentúrach), platíte iba za preklad.

 

KURZ NEMČINY

Orientačné ceny:

DIREKTE METHODE DEUTSCH

1) 45+45min = 8,50+8,50 eur

2) 50+50min. = 9+9 eur

3) 60min. = 11 eur

 

Cena za učebnicu s CD = 20eur už aj s poštovným

 

Štandardná výučba, resp. doučovanie:

1) 45+45min = 8+8 eur

2) 50+50min. = 9+9 eur

3) 60min. = 10 eur

 

OBCHODNÁ NEMČINA

45+45min. = 8+8 eur

50+50min. = 9+9eur

60min. = 10 eur

 

NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY

45+45min. = 7,50+7,50eur

50+50min. = 8,50+8,50eur

60min. = 9eur

 

Ukážková hodina je ZADARMO a je 30 min.

 

UPOZORNENIE:

V prípade, že klient nebude môcť byť vo vopred dohodnutý čas na hodine a neupovedomí o tejto skutočnosti buď emailom, alebo telefonátom aspoň deň vopred, bude mu účtovaná polovičná cena z hodiny.

Akceptovateľná doba čakania je 15 minút.

Cena intenzívneho doučovania resp. kurzu sa upravuje v závislosti od požiadaviek klienta.

 

TLMOČENIE

Pri tlmočení sa ako merná jednotka počíta jedna hodina, pričom každá začatá hodina sa počíta ako celá hodina. V cene nie sú zahrnuté náklady spojené s pracovnou cestou a i. Uvedené ceny slúžia len ako orientačné, môžu sa meniť v závislosti od požiadaviek klienta a pod.

SLOVENČINA  → NEMČINA  = 25 – 30 eur/hod.

SLOVENČINA → POĽŠTINA = 25 – 30 eur/hod.

NEMČINA → SLOVENČINA = 20 – 25eur/hod.

POĽŠTINA → SLOVENČINA = 20 – 25 eur/hod.