Cenník

CENNÍK

Ceny za preklad sú len orientačné, pretože každý preklad je jedinečný a cena sa odvíja aj od stupňa obtiažnosti terminológie, rozsiahlosti (množstevná zľava), termín dodania a pod.

PREKLAD

NEMČINA → SLOVENČINA = 12 – 15 eur/NS

POĽŠTINA → SLOVENČINA = 12 – 15 eur/NS

DÁNČINA → SLOVENČINA = 12 – 15 eur/NS

SLOVENČINA  → NEMČINA  = 13 – 18 eur/NS

SLOVENČINA → POĽŠTINA = 13 – 18 eur/NS

NEMČINA → POĽŠTINA = 15 – 20 eur/NS

POĽŠTINA → NEMČINA  = 15 – 20 eur/NS

 

  • Expresný preklad dohodou
  • Nie som platca DPH

Pre výpočet ceny prekladu slúži ako merná jednotka jedna normostrana (NS)*. NS sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu. Podľa Vyhl. 491/2004 Z. z. v platnom znení sa každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, považujú za jednu celú stranu

* normostranou sa rozumie formát A4 (1800 znakov čiže 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier). Pri odovzdaní prekladu dostane zákazník faktúru, v ktorej je uvedený objem prekladu v normostranách, cena za normostranu a výsledná cena za celý preklad.

Ak Vám nevyhovuje merná jednotka ako NS môžete si vybrať mernú jednotku ako slovo.

K dohodnutej cene Vám nebude pripočítaná DHP ani žiadne iné príplatky za sprostredkovanie (ako pri agentúrach), platíte iba za preklad.

 

KURZ NEMČINY

 

Ukážková hodina je ZADARMO a je 30 min.

 

Orientačné ceny:

DIREKTE METHODE DEUTSCH

1) 45+45min = 9,50+9,50 eur

2) 50+50min. = 10+10 eur

3) 60min. = 13 eur

 

Cena za učebnicu s CD = 22eur už aj s poštovným

 

Štandardná výučba, resp. doučovanie:

1) 45+45min = 9+9 eur

2) 50+50min. = 9,50+9,50 eur

3) 60min. = 12 eur

 

OBCHODNÁ NEMČINA

1) 45+45min = 9,50+9,50 eur

2) 50+50min. = 10+10 eur

3) 60min. = 13 eur

 

NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY

1) 45+45min = 9+9 eur

2) 50+50min. = 9,50+9,50 eur

3) 60min. = 11 eur

 

UPOZORNENIE:

V prípade, že klient nebude môcť byť vo vopred dohodnutý čas na hodine a neupovedomí o tejto skutočnosti buď emailom, alebo telefonátom aspoň deň vopred, bude mu účtovaná polovičná cena z hodiny.

Akceptovateľná doba čakania je 15 minút.

Cena intenzívneho doučovania resp. kurzu sa upravuje v závislosti od požiadaviek klienta.