Profil

PRAX A PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

SZČO – Prekladateľské, tlmočnícke a lektorské služby

December 2012 – akutálne 

Nemecký jazyk a poľský jazyk   

Jún 2018 – aktuálne

Dánsky jazyk

preklady z nemčiny, poľštiny a dánčiny do slovenčiny a naopak,  individuálne kurzy a doučovanie nemčiny a slovenčiny pre cudzincov, kurzy nemčiny štandardnou aj priamou metódou – Die direkte Methode Deutsch
Moja špecializácia:
technická dokumentácia, katalógy, návody na použitie ap. a online výučba nemčiny

 

SANWES SPROGINSTITUT – jazykový inštitút (Dánsko)

preklady z dánčiny do slovenčiny
Jún 2019 – aktuálne
Návody na použitie, technická dokumentácia strojových zariadení

DANMAG APS (Dánsko)

Marec 2019 – aktuálne

preklady z a do dánčiny, nemčiny, poľštiny a slovenčiny, úlohy súvisiace s marketingom, ad hoc – úlohy, kancelárska práca

 

LEXIKA, s.r.o.

December 2018 – aktuálne

preklady z nemeckého a poľského jazyka a korektúry

 

WILKE A / S
Marec 2018 – máj 2019

Jazykové korektúry

 

KNOSKA TRANSLATION
Maj 2013 – august 2019

Preklady z nemčiny

 

PARTNERPRO, s.r.o. A PORTER, s.r.o.
Máj 2013 – január 2016

Lektor nemeckého jazyka

 

AGENTÚRA REKAL s.r.o.

Február 2013 – január 2016

Preklady z nemeckého do poľského jazyka a zo slovenčiny do nemčiny

 

ASAP-TRANSLATION.COM, s.r.o.
Január 2013 – január 2016
preklady z nemčiny a poľštiny do slovenčiny a naopak

 

Inštitút jazykov a vzdelávania Brezno

September 2012 – január 2016
Preklady do a z nemeckého a poľského jazyka: od septembra 2012

                       

Firma DOMECHT, s. r. o.                                                

Preklady z a do NJ a PJ,                                                      

 

KRÁTKO O MNE 🙂

Som nadšený a pozitívny človek, ktorý rád pracuje samostatne, ale aj s ostatnými ľuďmi. Rada iniciujem a realizujem nové výzvy. Vždy sa snažím robiť viac, ako ľudia odo mňa očakávajú. Pracujem odhodlane a štruktúrovane a nikdy nenechávam úlohy nedokončené. Mám rada nové výzvy a som zvyknutá pracovať pod tlakom, s ktorým sa často stretávam pri prekladaní.
Študovala som tlmočníctvo a prekladateľstvo – nemeckého a poľského jazyka a v roku 2014 som úspešne absolvovala štátnu jazykovú skúšku z dánskeho jazyka. Študovala som na Slovensku v Banskej Bystrici na UMB, ale bola som na univerzitných pobytoch v Rakúsku a Poľsku. Počas študijného pobytu v Poľsku som absolvovala okrem iných aj predmet výučba cudzích jazykov na univerzite v Lubline (UMCS).                                                                                              Mám dlhoročné skúsenosti s výučbou nemeckého jazyka. Od svojich 15 rokov som doučovala nemčinu a skúsenosti s prekladmi už od vysokej školy. Od detstva som bola nadšená pre cudzie jazyky, čo sa nakoniec pretavilo do vysnívanej práce.
Ako prekladateľka mám skúsenosti aj so súkromnými klientmi, aj s prekladateľskými spoločnosťami. Pracujem zodpovedne, načas a precízne. Mám skúsenosti z niekoľkých rôznych oblastí, vrátane techniky, práva, marketingu atď. Pri prekladoch používam denne SDL Trados , ale mám skúsenosti aj s MemoQ a Memsource. Od decembra 2012 pracujem ako prekladateľka (SZČO), ale s dvoma prestávkami – materská dovolenka (žiaľ iba krátke, nakoľko v Dánsku je iba 10 mesiacov materská dovolenka).
Výučbu vždy prispôsobujem potrebám zákazníka, ktorí sú pre mňa vždy v centre pozornosti. Mám skúsenosti s výučbou na všetkých úrovniach pre všetkých: deti, tínedžerov, dospelých, či už súkromne alebo prostredníctvom jazykovej školy. Výučba prebieha štandardnou metódou, ale aj priamou metódou, na ktorú mám certifikáciu. Najčastejšie sa venujem online výučbe, ktorá prebieha prostedníctvom nejakej aplikácie ako je skype, FB a i. alebo aj cez telefón. Veľký dôraz kladiem na spokojnosť zákazníka, ktorý je pre mňa najväčšou motiváciou.
Ďalšou mojou vášňou je tanec a výživa, a takisto som začala s cvičením Qigong (Čchi-gong). Milujem byť v prírode, kde môžem nabrať toľko energie, rovnako ako keď som s malými detičkami. Všetky tieto aktivity mi pomáhajú byť v rovnováhe, zdraví, láske a láskyplne sa pozerať na všetky situtácie, ktoré mi prídu do života.

 

PROFESIJNÉ VZDELANIE

Prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazykovej kombinácii nemecký jazyk a kultúra a poľský jazyk a kultúra som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium som ukončila v auguste 2012 štátnou záverečnou skúškou – magister.

Počas štúdia som študovala dva semestre na zahraničných univerzitách, a to vo Viedni a v Lubline. V Lubline som študovala na Univerzite Marie Curie-Skłodowskej, na Fakulte humanitných vied (Wydział humanistyczny) od februára do júna 2011. Vo Viedni som študovala od októbra 2011 do januára 2012. Tu som absolvovala predovšetkým praktické predmety k mojej špecializácii, pri ktorých som realizovala preklady (resp. tlmočenie) z nemeckého do poľského jazyka a naopak.

V rámci predmetu Literarisches Übersetzen (Literárny preklad) budú publikované moje preklady jednotlivých kapitol knihy Dymek, mesjasz zwierząt od autora Loebl Bogdan pre rakúske vydavateľstvo.

Počas štúdia na strednej škole som absolvovala aj kurzy anglického a nemeckého jazyka na jazykových školách v Čadci (štátna jazyková škola a súkromná jazyková škola Globe)  a Žiline (štátna jazyková škola) a aktívne som pracovala na projekte Sokrates Commenius, vďaka čomu som bola dvakrát reprezentovať školu aj v Nemecku.

Prekladaniu sa venujem od prvého ročníka štúdia na univerzite, ktoré bolo zamerané predovšetkým na prekladanie návodov na použitie, rôznych príručiek k produktom, internetové stránky a i. Pri prekladaní využívam CAT nástroje, kurz som úspešne absolvovala pre SDL Trados Studio a SDL Trados 2007. Pri tlmočení sa zameriavam predovšetkým na vybavovanie telefonátov, ale absolvovala som aj prac. cesty do Nemecka, kde šlo o automobilový priemysel.

ABSOLVOVANÉ ZAHRANIČNÉ PREDMETY A SKÚŠKY

UNIVERSITÄT WIEN

Übersetzen von Rechttexten (Preklad právnických textov)

Übersetzen von Sachtexten 1 und 3 (Preklad vecných textov)

Literarisches Übersetzen (Literárny preklad)

Konsekutives Dolmetschen (Konzekutívne tlmočenie)

 

UMCS LUBLIN

Komunikacja w dziele literackim (Komunikácia v literárnom diele)

Nauczanie języka polskiego jako obcego (Vyučovanie poľského jazyka ako cudzieho)

Współczesny język polski po 1989 r. (Súčasný poľský jazyk po roku 1989)

Historia języka polskiego (História poľského jazyka)

Analiza lingwistyyczna tekstów średniopolskich i nowopolskich (Analýza lingvistických textvov)

Analiza tekstów naukowych (Analýza vedeckých textov)

Dialektologia (Dialektológia)

Polska i europejska literatura preromantyczna (Poľská a európska preromantická literatúra)

Metodologia badań nad językiem ( Metodológia skúmania jazyka)

Epoki literackie i formacje kulturowe ( Literárne epochy a kultúrne formácie)

Reklama i marketing (Reklama a marketing)

 

Lærdansk Århus

od 04/2013 – 12/2014 – ukončené štátnou jazykovou skúškou

dánsky jazyk